Intervju med Dino Esposito

Play Intervju med Dino Esposito
Sign in to queue

Description

Dino Esposito och jag diskuterar ASP.NET som nu blivit så gammalt att vi kallar det ASP.NET Classic till ASP.NET MVC och vad han har för drömmar bortom dagens webbapplikationer.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents