MSDN Radio 8 Feb – Nulägesanalys.NET

Play MSDN Radio 8 Feb – Nulägesanalys.NET
Sign in to queue

Description

Detta är ett lite speciellt avsnitt av MSDN Radio. Programmet idag består av två delar:

Först en diskussion om om vår bransch, systemutveckling, och vad som har hänt med den under de senaste åren. Hur har den förändrats; vad är de viktigaste förändringarna som har skett under dessa år. Vad har vi för utmaningar idag och hur tror vi att framtiden kommer att se ut?

Det är en diskussion med Dag König och Robert Folkesson, båda ifrån Microsoft; Jimmy Nilsson, factor10; Håkan Forss, Nobina och Patrik Löwendahl, Sogeti.

Sedan vårt tredje avsnitt av Tess Corner med Tess Ferrandez. I det här avsnittet diskuterar vi Profilers. Vad är det för verktyg och vad kan det hjälp mig med?

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents