MSDN Radio 8 Mars - Som hund och katt?

Download this episode

Description

Utvecklare och testare har på vissa företag och i vissa projekt ett rätt "komplex" relation till varandra. Båda grupperna kan känna att den andra gruppen sätter käppar i hjulen för att förhindra ett gott arbete.

Jag, Dag König, diskuterar idag detta med min nya testkollega Hans Wallentin, som är jobbat som testare under många år och som nu jobbar på Microsoft med våra testverktyg.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.