MSDN Radio 8 Mars - Som hund och katt?

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)

Utvecklare och testare har på vissa företag och i vissa projekt ett rätt "komplex" relation till varandra. Båda grupperna kan känna att den andra gruppen sätter käppar i hjulen för att förhindra ett gott arbete.

Jag, Dag König, diskuterar idag detta med min nya testkollega Hans Wallentin, som är jobbat som testare under många år och som nu jobbar på Microsoft med våra testverktyg.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.