MSDN Radio Special – Niklas Gustafsson om Axum

Play MSDN Radio Special – Niklas Gustafsson om Axum
Sign in to queue

Description

Niklas Gustafsson, en svensk som bott länge i USA, jobbar med ett mycket spännande inkubationsprojekt på Microsoft med namnet Axum.

Axum är ett nytt programmeringsspråk som skall underlätta att skapa program som kan exekvera olika delar parallellt.

Det blir naturligtvis en diskussion om Axum men också om parallellprogrammering mer generellt.

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents