MSDN Radio Special 28 April - Agile Security

Download

Right click “Save as…”

  • MP3 (Audio only)

Intervju med Segio Molero, säkerhetsexpert, inför ett event som vi kommer att ha den 17 Maj med namnet Agile Security.

Säkerhet är inte ett verktyg eller en patch, utan en process. Att arbeta proaktivt och strategiskt  med säkerhet i utvecklingsprojekt reducerar antalet sårbarheter och dess kostnader. Att implementera säkerhet som en naturlig del i utvecklingsprocessen gör det även möjligt att mäta säkerhetsnivån i applikationen under dess livscykel.

Eventet: Agile Security, 17 Maj, anmäl er här

Under denna halvdag demonstrerar Sergio Molero och Michael Ginart från Concrete IT hur Microsoft SDL  (Security Development Lifecycle) praktiskt kan implementeras  i  alla faser i en applikations livscykel med hjälp av Team Foundation Server,  MSF-Agile plus Security Development Lifecycle Process Template samt diverse andra verktyg för tex säkerhetsanalys av källkod och testning av säkerhet.

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.