Makeitec använder Silverlight i sin systemlösning för framtagning av riskanalyser

Play Makeitec använder Silverlight i sin systemlösning för framtagning av riskanalyser
Sign in to queue

Description

Med flexibla och skalbara systemlösningar, där enkelhet och användbarhet är ledord, hjälper vi våra kunder att effektivisera sina verksamheter.

Vi har tagit fram "Analysee", en tjänsteorienterad systemlösning som stödjer standarden FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). Systemet effektiviserar framtagningen av riskanalyser. Dessa görs för att snabbt och effektivt identifiera, värdera och prioritera risker och hot i verksamheten. Kunskapen från riskanalyserna lagras omsorgfullt centralt där informationen skapar mervärden genom exempelvis olika typer av sammanställningar."

Kontaktperson: Janne Benitez (janne.benitez@makeitec.se)

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents