Prevas utvecklat system för hantering av bultdragare

8 minutes, 56 seconds

Download

Right click “Save as…”

Tekniker: WPF, WCF, .NET 3.5, Enterprise Library, Click-Once
För att hantera ihopsättningen av bilar använder Volvo sig av avancerade bultdragare ifrån Atlas Copco. Dessa bultdragarna kan hålla iordning på vilken bult som skall fästas och vilket moment dessa skall fästas med. För att styra dessa bultdragare har Prevas byggt ett system som kommunicerar med varje enskilt verktyg, styr dem och får ut statistik ifrån arbetet.
För att bygga detta system, som bland annat innehåller en liten klient ute hos operatörerna, har de använt sig av olika ett antal olika tekniker ifrån Microsoft.
Erfarenheten efter projektets slutförande var att det hade gått väldigt fort att utveckla systemet. Allt gick efter budget, och till och med lite bättre.
Kontakt: Jonas Lindstedt, Prevas; Dag König, Microsoft

Tags:

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.