SMHI - Övervakar fartygen på världshaven med hjälp av Silverlight

Sign in to queue

Description

Teknik: Silverlight 3, Bing Maps
Kraftigt fluktuerande oljepriser, sämre ekonomiska tider, oväder och ökad osäkerhet i världens farvatten gör smart ruttplanering till ett oumbärligt verktyg för världens rederier. Sedan en tid erbjuder GAC SMHI Weather Solutions, produkten Fleet Web, ett visuellt verktyg som underlättar planeringen.
Fleet Web var tidigare en Java-applikation, men enligt Lennart Cederberg, marinmeteorolog och produktchef för SMHI Sjöfart, var den applikationen jobbig och trög att arbeta med.
– Den Silverlight-lösning vi nu har utvecklat ger oss snabbare och enklare lösningar, säger han.
I den nya lösningen finns menyer och fönsterhantering liksom grafiska analysverktyg som visar vilken väg fartygen tagit, hur mycket bränsle de förbrukat och hur mycket som kommer att förbrukas om den planerade vägen och farten hålls.
– Vi har nu en modern och fin applikation där rederierna med hjälp av kartor baserade på Virtual Earth kan visualisera hur sänkta hastigheter och våghöjder påverkar ett fartygs rutt och ekonomiska resultat, säger Lennart Cederberg.
Kontakt: Lennart Cederberg, SMHI; Johan Franzén, Infviz; Dag König, Microsoft

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents