SSAB - WPF i truckarna gör att de lastar bättre

Play SSAB - WPF i truckarna gör att de lastar bättre
Sign in to queue

Description

Teknik: WPF, WCF, BizTalk, TFS 

I stålverket hos SSAB Oxelösund tillverkas stålämnen som används till produktion av bland annat tunnplåt hos SSAB Borlänge. Ämnen tillverkade i Oxelösund lastas på järnvägsvagnar för transport till Borlänge. Truckförarna som gör lastningen var i behov av ett systemstöd för att kunna ange varje ämnes position på järnvägsvagnen för att tillgodose krav från Borlänge. Systemet skulle säkra de specifika lastningsregler som finns vid lastning av tunga produkter på godsvagnar.

Sogeti utvecklade en lösning bestående av ett antal olika komponenter för att på ett grafiskt och lättåskådligt sätt underlätta truckförarnas arbete. Truckföraren använder ett gränssnitt som är speciellt anpassat för att med få knapptryckningar grafiskt visualisera lastningen. Systemet tar hänsyn till lastningsregler med avseende på längd, bredd och vikt på ämnen, samt om dessa är varma eller kalla. Detta matchas mot godsvagnarnas kapacitet.

Gränssnittet för truckförarna är utvecklat i Microsoft .Net 3.5 med Microsoft Presentation Foundation och Microsoft Communication Foundation. Information om vagnkapacitet och ämnen läses in via BizTalk från underliggande system. Regelverket för lastning lagras i XML- dokument i databasen (SQL Server 2005).

 

Se mer om denna referens på Sogetis hemsida.

 

Kontakt: Kjell-Åke Andersson, Sogeti; Thomas Toft, SSAB Oxelösund; Dag König, Microsoft

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents