Siemens Healthcare använder Sketchflow för att designa ny funktionalitet

Play Siemens Healthcare använder Sketchflow för att designa ny funktionalitet
Sign in to queue

Description

Teknologi: Expression Blend Sketchflow

Siemens Healthcare, som bland annat utvecklar två av de största journalsystemen i Sverige, Obstetrix och Melior, har börjat använda Expression Blend Sketchflow för att på ett bättre sätt designa ny funktionalitet. Genom Sketchflow har de fått ett verktyg för att göra prototyper av användargränssnitt som sedan andra kan testköra och ge återkoppling på.

Kontakt: Henrik Hjalmarsson, Siemens Healthcare; Jonas Brolin, Siemens Healthcare; Dag König, Microsoft 

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents