Siemens Healthcare använder Sketchflow för att designa ny funktionalitet

Download this episode

Download Video

Description

Teknologi: Expression Blend Sketchflow

Siemens Healthcare, som bland annat utvecklar två av de största journalsystemen i Sverige, Obstetrix och Melior, har börjat använda Expression Blend Sketchflow för att på ett bättre sätt designa ny funktionalitet. Genom Sketchflow har de fått ett verktyg för att göra prototyper av användargränssnitt som sedan andra kan testköra och ge återkoppling på.

Kontakt: Henrik Hjalmarsson, Siemens Healthcare; Jonas Brolin, Siemens Healthcare; Dag König, Microsoft 

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.