SoftOne - Nytt affärssystem med Silverlight

Download this episode

Download Video

Description

Tekniker: Silverlight 4; Entity Framework; TFS 2010

SoftOne XE är ett nytt webbaserat affärssystem byggt från grunden i Microsoft .NET plattformen. Affärssystemet är främst utvecklat för små till mellanstora företag inom branscherna entreprenad, redovisningsbyrårer samt detalj- och dagligvaruhandel. Fokus under utvecklingen har varit att bygga en ny generation affärssystem som är enkelt att använda, med hög tillgänglighet, där SoftOne sköter backup och uppdateringar och kunden slipper problematiken med egen server och drift. Systemet är modulbaserat vilket innebär att man som användare fritt kan välja vilka funktioner man vill ha tillgång till över tiden. Det gör det enkelt att växa med systemet och få ett system som är anpassat till verksamheten just nu. Tekniskt är SoftOne XE byggt i .NET, nyligen uppdaterat till version 4. För flöden och dialoger har SoftOne använt sig av SilverLight vilket har möjliggjort mer funktionsrika moduler. Mot databasen används Entity Framework och programmässigt nyttjar SoftOne SQL Server och Windows Server 2008.

Kontakt: Henrik Dyberg, SoftOne; Dag König, Microsoft

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.