SoftOne - Nytt affärssystem med Silverlight

Play SoftOne - Nytt affärssystem med Silverlight
Sign in to queue

Description

Tekniker: Silverlight 4; Entity Framework; TFS 2010

SoftOne XE är ett nytt webbaserat affärssystem byggt från grunden i Microsoft .NET plattformen. Affärssystemet är främst utvecklat för små till mellanstora företag inom branscherna entreprenad, redovisningsbyrårer samt detalj- och dagligvaruhandel. Fokus under utvecklingen har varit att bygga en ny generation affärssystem som är enkelt att använda, med hög tillgänglighet, där SoftOne sköter backup och uppdateringar och kunden slipper problematiken med egen server och drift. Systemet är modulbaserat vilket innebär att man som användare fritt kan välja vilka funktioner man vill ha tillgång till över tiden. Det gör det enkelt att växa med systemet och få ett system som är anpassat till verksamheten just nu. Tekniskt är SoftOne XE byggt i .NET, nyligen uppdaterat till version 4. För flöden och dialoger har SoftOne använt sig av SilverLight vilket har möjliggjort mer funktionsrika moduler. Mot databasen används Entity Framework och programmässigt nyttjar SoftOne SQL Server och Windows Server 2008.

Kontakt: Henrik Dyberg, SoftOne; Dag König, Microsoft

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents