Team Foundation Server ger Nobina ett flexibelt processtöd för sina utvecklingsprojekt

Play Team Foundation Server ger Nobina ett flexibelt processtöd för sina utvecklingsprojekt
Sign in to queue

Description

Teknologi: Team Foundation Server 2008

Nobina, som är ett stort persontransportföretag, som bland annat står bakom Swebuss Express, utvecklar flera system för att hantera sin verksamhet. För att få dessa utvecklingprojekt att fungera på ett effektivt sätt använder de sig av Team Foundation Server 2008. De olika utvecklingsprojekten kan själv välja vilken process som de vill använda sig av, såsom Scrum, Kanban eller vattenfall, och Team Foundation Server anpassas efter detta val.

De använder också Byggmotorn, inklusive visuella medel, där de hela tiden bygger och testar för att få en snabb återkoppling på kvalitén på koden.

Kontakt: Håkan Forss, Nobina; Dag König, Microsoft

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents