TechDays försmak: Effektiva retrospektiv - nyckeln till ett effektivt team, Chris Hedgate

Play TechDays försmak: Effektiva retrospektiv - nyckeln till ett effektivt team, Chris Hedgate
Sign in to queue

Description

Talare: Chris Hedgate , Utvecklingschef, Hattrick

Retrospektiv, eller återblickar som de ofta kallas på svenska, innebär att man i grupp reflekterar över utfört arbete i syfte att hitta bättre sätt att arbeta framöver. Med sitt fokus på kontinuerlig förbättring har Scrum och andra agila metoder gjort retrospektiv populärare än någonsin. Effektiva retrospektiv handlar dock om så mycket mer än att bara svara på vad som gick bra respektive dåligt samt vad man vill förändra. De ger gruppen en chans att tillsammans utforska sina styrkor och svagheter, definiera spelregler och sikta mot gemensamma mål. Regelbundna retrospektiv är en av de bästa teknikerna för att stötta en grupp i dess utveckling mot ett högpresterande, självorganiserande team. Känner du att din grupps retrospektiv är tråkiga och enformiga och sällan leder till några riktiga förbättringar ska du komma till den här sessionen. Jag kommer att ge konkreta tips på hur ni kan förbättra era retrospektiv för ett bättre resultat. Gruppen kommer att lära känna varandra bättre, ha roligare tillsammans och framförallt bli effektivare på att utföra sitt arbete.

Taggar: För IT-chefer | För utvecklare | Metoder/processer och mönster

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents