Visma Online når nya kunder med hjälp av Silverlight

Play Visma Online når nya kunder med hjälp av Silverlight
Sign in to queue

Description

Teknik: Silverlight, TFS, Test
Visma, som är välkända för sina ekonomiprogram, har lanserat ett helt nytt och webbaserat bokförings- och faktureringsprogram, Visma Avendo eEkonomi. Detta har de gjort av flera skäl bland annat: nå sällananvändarkunder som slipper att installera något på sina datorer; stödja Machintosh-klienter och skapa ett användargränssnitt som är enkelt och intiutivt.
För att göra detta har de valt att skriva sitt användargränssnitt i Silverlight. Det har gett dem en stor frihet att skapa just det användargränssnittet som deras kunder vill ha.
Till sin hjälp för att effektivisera utvecklingen använder de sig av Team Foundation Server, med bland annat bygghantering och ärendehantering. De har också använt sig av Microsoft prestandatestverktyg för att verifera att tjänsterna klarar av en acceptabel belastning.
I följande länk finns en videodemonstration av systemet. http://www6.spcs.se/film/Visma_Avendo_eEkonomi/Visma_Avendo_eEkonomi.wmv
Kontakt: Tommy Karlsson, Visma; Dag König, Microsoft

 

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents