buzzfrog

Channel 9 Blog for buzzfrog
 • MSDN Radio 31 Aug–We are back
 • MSDN Radio 15 Juni–Nu knyter vi ihop säcken för i år
 • Prevas utvecklat system för hantering av bultdragare
  8 minutes, 56 seconds
 • Makeitec använder Silverlight i sin systemlösning för framtagning av riskanalyser
  12 minutes, 24 seconds
 • MSDN Radio 31 Maj – Entity Framework
 • SoftOne - Nytt affärssystem med Silverlight
  9 minutes, 0 seconds
 • MSDN Radio 17 Maj - Code Contracts
 • Golfförbundet använder Microsoft's testverktyg för att garantera god prestanda
  10 minutes, 26 seconds
 • Visma Online når nya kunder med hjälp av Silverlight
  9 minutes, 54 seconds
 • MSDN Radio 4 Maj – Oohh, OData!