buzzfrog

Channel 9 Blog for buzzfrog
 • Øredev chit-chat: Johan Lindfors and Alan Smith
  6 minutes, 29 seconds
 • Øredev chit-chat: Daniel Mellgaard Frost and Ayende Rahien
  16 minutes, 16 seconds
 • Øredev chit-chat: Dag König and Scott Hanselman
  16 minutes, 48 seconds
 • Øredev chit-chat: Daniel Mellgaard Frost and Scott Bellware
  11 minutes, 32 seconds
 • Øredev chit-chat: Dag König, Michael Tiberg and Magnus Mårtensson [Swe]
  11 minutes, 12 seconds
 • Aditro bygger en gemensam självserviceplattform i Silverlight
  18 minutes, 7 seconds
 • Min Pension övervakar sina tjänster med hjälp av Visual Studio Test Edition
  12 minutes, 37 seconds
 • Team Foundation Server ger Nobina ett flexibelt processtöd för sina utvecklingsprojekt
  14 minutes, 17 seconds
 • iCore - En av pionjärerna på Windows Workflow Foundation
  8 minutes, 55 seconds
 • MSDN Radio 6 Okt - Det fingerfärdiga operativsystemet