Powershell/MMC för utvecklare och arkitekter

Download this episode

Description

Ok, vi har gått genom grunderna i powershell och hur vi utvecklar cmdlets, men hur skall vi använda det... Och hur kan vi integrera powershell och mmc så att admin dudes kan få en enhetlig användarupplevelse samtidigt som vi får scriptbarhet.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.