MSDN TV - ALM Live om källkodshantering (1/3)

Play MSDN TV - ALM Live om källkodshantering (1/3)
Sign in to queue

Description

Allt fler arbetar med Team System och Team Foundation Server. Samtidigt upplever många att verktygets potential inte utnyttjas fullt ut. Team System har ett avancerat versionshanteringssystem med kraftfulla funktioner för bland annat parallell utveckling, integrerad byggautomatisering och kvalitetssäkring. Under detta seminarium går vi igenom nyckelfunktioner i TFS för att påvisa dess potential utöver ett vanligt källkodshanteringssystem.

Vi går även igenom hur man snabbt kommer igång med TFS, vilka fördelarna är framför andra källkodshanterare samt hur man bygger upp en bra struktur för sin källkod.

Med Team System kan metoder och processer kopplas till hur ändringar sker i systemet, för att på så sätt ge bra spårbarhet. I produkten finns också ett antal verktyg för mätning av kvalitén i den kod som skrivs. Med funktioner för byggautomatisering får man ett integrerat verktyg för att kvalitetssäkra processen från skriven kod till installerad produkt.

En funktion i Team System som ännu är relativt outnyttjad är möjligheten att få in databasutvecklarens arbete närmare utvecklingsprojektet. Vi tar en titt på hur databasprojekt kan integreras med källkodshanteraren och byggautomatiseringssystemet på ett naturligt sätt.

Vi visar även några av nyheterna kring källkodshantering som kommer med Visual Studio 2010.

Det här är första delen av tre!

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents