MSDN TV - Administration och diagnostik

Download this episode

Description

Övervakning av system blir allt viktigare i och med stora och komplexa lösningar. WCF har integrerat stöd för ”tracing” och kan även använda WMI för övervakning och administration. Det går också att koppla samman WCF med Enterprise Library och nyttja dess funktioner för validering och felhantering.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.