MSDN TV - Administration och diagnostik

59 minutes, 9 seconds

Download

Right click “Save as…”

  • WMV (WMV Video)
Övervakning av system blir allt viktigare i och med stora och komplexa lösningar. WCF har integrerat stöd för ”tracing” och kan även använda WMI för övervakning och administration. Det går också att koppla samman WCF med Enterprise Library och nyttja dess funktioner för validering och felhantering.

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.