MSDN TV - Administration och diagnostik

Sign in to queue

Description

Övervakning av system blir allt viktigare i och med stora och komplexa lösningar. WCF har integrerat stöd för ”tracing” och kan även använda WMI för övervakning och administration. Det går också att koppla samman WCF med Enterprise Library och nyttja dess funktioner för validering och felhantering.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents