MSDN TV - En ShaderEffect för WPF

Play MSDN TV - En ShaderEffect för WPF
Sign in to queue

Description

I den här screencasten visar jag hur du kan skapa en vågig ShaderEffect till WPF med PixelShaders i och med Service Pack 1 till .NET Framework 3.5. Jag använder mig av några extra mallar från www.codeplex.com/wpf och även det skräddarsydda kompileringsläge som finns med i en av de mallar för att kompilera HLSL koden till binärform utan att behöva använda speciella kommandon.

Observera att du behöver Visual Studio 2008 med SP, DirectX SDK (med en HLSL kompilator) och WPF Futures från ovanstående codeplex-sida för att kunna hänga med och kompilera!

Här kan du hitta exempelkoden som skapas i videon.

Tags:

MSDN TV, Sweden, WPF

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents