MSDN TV - Introduktion till Windows Communication Foundation

1 hour, 1 minute, 26 seconds

Download

Right click “Save as…”

  • WMV (WMV Video)
I och med lanseringen av Windows Vista, släpptes också .NET Framework 3.0. En av de komponenter som ingick i .NET Framework 3.0 är just Windows Communication Foundation som medför en gemensam programmeringsmodell för nästan all typ av distribuerad kommunikation på Microsofts plattform. I den här inledande presentationen går vi igenom grunderna i WCF och visar på hur du snabbt kan komma igång med tekniken.

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.