MSDN TV - Kontraktsbaserad utveckling med WCF

Download this episode

Description

Ofta vill utvecklare och arkitekter inte börja med att skriva kod för sin lösning utan istället fokusera på de meddelanden som kommer att skickas mellan klient och tjänst. WCF har primärt ett kodfokuserat angreppsätt på utveckling av tjänster men vi kan som utvecklare ändå förbereda oss inför de utmaningar som kontraktsbaserad metoder försöker att lösa. Det finns också ytterligare tekniker och omfattande ramverk som kan underlätta utvecklingen av dessa lösningar och i den här presentationen kommer vi bland annat titta på WCF Service Factory.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.