MSDN TV - Kontraktsbaserad utveckling med WCF

1 hour, 21 seconds

Download

Right click “Save as…”

  • WMV (WMV Video)
Ofta vill utvecklare och arkitekter inte börja med att skriva kod för sin lösning utan istället fokusera på de meddelanden som kommer att skickas mellan klient och tjänst. WCF har primärt ett kodfokuserat angreppsätt på utveckling av tjänster men vi kan som utvecklare ändå förbereda oss inför de utmaningar som kontraktsbaserad metoder försöker att lösa. Det finns också ytterligare tekniker och omfattande ramverk som kan underlätta utvecklingen av dessa lösningar och i den här presentationen kommer vi bland annat titta på WCF Service Factory.

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.