MSDN TV - Kontraktsbaserad utveckling med WCF

Sign in to queue

Description

Ofta vill utvecklare och arkitekter inte börja med att skriva kod för sin lösning utan istället fokusera på de meddelanden som kommer att skickas mellan klient och tjänst. WCF har primärt ett kodfokuserat angreppsätt på utveckling av tjänster men vi kan som utvecklare ändå förbereda oss inför de utmaningar som kontraktsbaserad metoder försöker att lösa. Det finns också ytterligare tekniker och omfattande ramverk som kan underlätta utvecklingen av dessa lösningar och i den här presentationen kommer vi bland annat titta på WCF Service Factory.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents