MSDN TV - LINQ to SQL i Visual Studio 2008

Sign in to queue

Description

I den här screencasten tittar vi på vad som Visual Studio 2008 genererar när vi använder den grafiska designer som ger oss möjligheten att hantera våra entitets-typer och kopplingen mot databasen.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.