MSDN TV - LINQ to SQL i Visual Studio 2008

Sign in to queue

Description

I den här screencasten tittar vi på vad som Visual Studio 2008 genererar när vi använder den grafiska designer som ger oss möjligheten att hantera våra entitets-typer och kopplingen mot databasen.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents