MSDN TV Live – SharePoint 2010 och integration

Download

Right click “Save as…”

  • WMV (WMV Video)
  • MP3 (Audio only)
  • MP4 (iPhone, Android)
SharePoint 2010 är numera en släppt produkt och du kan ladda ner den från MSDN. “Bland alla nyheter så är det främst integrationsmöjligheterna i produkten som är intressantast”, anser André Henriksson, Partner Evangelism Manager på Microsoft. Under den här presentationen tittar han på integration både bakåt och framåt, dvs mot bakomliggande servers via Business Connectivity Services och framåt via Client Object Model från olika typer av klienter.

Tags:

Follow the Discussion

Comments Closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums,
or Contact Us and let us know.