MSDN TV Live - Introduktion till Windows Phone 7

59 minutes, 26 seconds

Download

Right click “Save as…”

  • WMV (WMV Video)
  • MP3 (Audio only)
  • Low Quality MP4 (approx. 500-800kbps)
I den här presentationen går Johan Lindfors igenom Windows Phone 7 från ett utvecklarperspektiv och visar på utvecklingen med Silverlight och XNA.

Du får också se hur enkelt det är att bygga en twitter-klient med hjälp av lite förberedd kod och några knapptryckningar Smiley

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.