MSDN TV - Publicera ASP.NET med Visual Studio 2008

4 minutes, 49 seconds

Download

Right click “Save as…”

I en serie kortare webcasts så vill jag nu försöka belysa hur enkelt det är att bygga applikationer med Microsofts verktyg och publicera resultatet på svenska “hosters”. I mina exempel använder jag mig av Binero.

I den här filmen publicerar jag en vanlig ASP.NET WebForms applikationer med hjälp av Visual Studio 2008.

Tags:

Follow the discussion

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.