MSDN TV - WCF plats i olika lösningar

1 hour, 3 minutes, 47 seconds

Download

Right click “Save as…”

  • WMV (WMV Video)
Trots en gemensam programmeringsmodell så erbjuder Windows Communication Foundation en stor flexibilitet i hur applikationen och lösningen ska agera, vi kan exempelvis exponera våra tjänster via Internet Information Services, eller använda komponeterna i våra rika klienter som distribuerats med ClickOnce, det finns dock lite att tänka på och känna till. Värt att veta är också att WCF finns implementerat i .NET Compact Framework 3.5 och går alltså att använda i mobila lösningar, dock med vissa begränsningar. Vi passar även på att ta upp hanteringen av sessioner, asynkrona anrop och ”callback”-funktionalitet under denna timme.

Follow the discussion

  • Oops, something didn't work.

    Getting subscription
    Subscribe to this conversation
    Unsubscribing
    Subscribing

Comments closed

Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to continue the conversation, please create a new thread in our Forums, or Contact Us and let us know.