MSDN TV - WCF plats i olika lösningar

Sign in to queue

Description

Trots en gemensam programmeringsmodell så erbjuder Windows Communication Foundation en stor flexibilitet i hur applikationen och lösningen ska agera, vi kan exempelvis exponera våra tjänster via Internet Information Services, eller använda komponeterna i våra rika klienter som distribuerats med ClickOnce, det finns dock lite att tänka på och känna till. Värt att veta är också att WCF finns implementerat i .NET Compact Framework 3.5 och går alltså att använda i mobila lösningar, dock med vissa begränsningar. Vi passar även på att ta upp hanteringen av sessioner, asynkrona anrop och ”callback”-funktionalitet under denna timme.

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents