MSDN TV - WCF plats i olika lösningar

Download this episode

Description

Trots en gemensam programmeringsmodell så erbjuder Windows Communication Foundation en stor flexibilitet i hur applikationen och lösningen ska agera, vi kan exempelvis exponera våra tjänster via Internet Information Services, eller använda komponeterna i våra rika klienter som distribuerats med ClickOnce, det finns dock lite att tänka på och känna till. Värt att veta är också att WCF finns implementerat i .NET Compact Framework 3.5 och går alltså att använda i mobila lösningar, dock med vissa begränsningar. Vi passar även på att ta upp hanteringen av sessioner, asynkrona anrop och ”callback”-funktionalitet under denna timme.

Embed

Format

Available formats for this video:

Actual format may change based on video formats available and browser capability.

    The Discussion

    Comments closed

    Comments have been closed since this content was published more than 30 days ago, but if you'd like to send us feedback you can Contact Us.