• Expert Summit - All about Microsoft Technologies 2015
  • Microsoft Azure 物聯網合作夥伴媒合交流會
  • Windows 10 Technology Summit - ścieżka dla administratorów i specjalistów IT
  • Windows 10 Technology Summit - ścieżka dla programistów
  • Inauguracja Szkoły Twórców Gier
  • DEVintersection 2015
  • DEVIntersection 2015
  • DevDayKyiv
  • 2015 Azure 開發訓練營
  • Windows 10 Dev Day - Belgium