02 Pham Tien Dung -Lập trình Windows 10 - Tìm hiểu cấu trúc project Blank App

Play 02 Pham Tien Dung -Lập trình Windows 10 - Tìm hiểu cấu trúc project Blank App
Sign in to queue

Description

Cùng tìm hiểu cấu trúc project Windows 10 hay còn được biết đến với tên kỹ thuật Universal Windows Platform (UWP) sử dụng mẫu project Blank App. Project này bao gồm những file nào? những file đó là gì? có tác dụng gì? ...

Day:

1

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents