Kontenery w transporcie i nie tylko

Play Kontenery w transporcie i nie tylko
Sign in to queue

Description

Kontenery są terminem znanym i od dawna funkcjonującym w języku – tym niemniej ostatni czas to ich kolejne znaczenie – blisko związane z infrastrukturą IT. Jaką mogą wnieść wartość dla IT Pro, dla dewelopera, a w końcu – dla Biznesu – to wszystko i więcej na sesji.

Day:

1

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents