Od „Platform as a Service” do „Services as a Platform” na przykładzie języka Python

Play Od „Platform as a Service” do „Services as a Platform” na przykładzie języka Python
Sign in to queue

Description

Płynne przejście od biernego używania Microsoft Azure jako platformy uruchomieniowej do aktywnego wykorzystania usług Microsoft Azure w tworzonych aplikacjach i interakcji z chmurą. Całość na przykładzie języka Python i Azure SDK, ale sesja niemniej przydatna dla entuzjastów i profesjonalistów pracujących w środowiskach: PHP, Java, NodeJS, Ruby, Go i .NET.

Day:

1

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents