Stream Analytics i Machine Learnining na platformie Azure

Play Stream Analytics i Machine Learnining na platformie Azure
Sign in to queue

Description

Przetwarzanie strumieni danych staje się coraz popularniejsze, a zarazem niezbędne w działaniu wielu procesów biznesowych.

Platforma Azure daje nam wiele możliwości przetwarzania danych strumieniowych, wraz z zaawansowaną analizą online, czy też ich wizualizacją.

W czasie sesji zobaczymy między innymi takie mechanizmy jak EventHub, Azure Stream Analytics, HDInsight, a także poznamy mechanizmy do zaawansowanej analizy danych i uczenia maszynowego Mahout i Azure Machine Learning. Nie zabraknie też wizualizacji w PowerBI.

Day:

1

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents