AzureDay North Poland 2016

AzureDay North Poland 2016
17 episodes

14 Speakers:

 • Anton Boyko
  Anton Boyko
 • Dariusz Porowski
  Dariusz Porowski
 • Emil Wasilewski
  Emil Wasilewski
 • Ihor Leontiev
  Ihor Leontiev
 • Krzysztof Szabelski
  Krzysztof Szabelski
 • Łukasz Grala
  Łukasz Grala
 • Maciej Misztal
  Maciej Misztal
 • Manolo Rizzuto
  Manolo Rizzuto
 • Mariusz Rybusiński
  Mariusz Rybusiński
 • Michał Smereczyński
  Michał Smereczyński

List of Episodes