Objektno orijentisano programiranje

Play Objektno orijentisano programiranje
Sign in to queue

Description

Objektno orijentisano programiranje je osnova svega što danas nazivamo programiranjem. Koji god jezik da odaberete i krenete da učite, pre ili kasnije doći ćete u situaciju da ćete morati razumeti osnovne koncepte objektno orijentisanog načina programiranja.

U četvrtom predavanju Ivan će objasniti ovu popularnu paradigmu. U svom izlaganju Ivan će pokriti sledeće teme:

● Šta je to OOP
● Šta su klase
● Šta je objekat
● Šta su to Interfejsi
● Apstraktne klase
● Principi OOP-a
● Enkapsulacija
● Nasleđivanje
● Polimorfizam

Day:

4

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents