Osnovni principi UI-a i UX-a

Play Osnovni principi UI-a i UX-a
Sign in to queue

Description

U osmom predavanju Aleksandra Ninković će pričati o osnovnim principima UI-a i UX-a.

Aleksandra je u dizajn vodama preko pet godina i trenutno radi u Namics-u, vodećoj švajcerskoj web agenciji. Interesuje je UX, dok u slobodno vreme istražuje rodnu perspektivu dizajna i dizajn metodologia rada.

U svom detaljnom predavanju Aleksandra će objasniti sledeće pojmove:

● Šta je UI
● UI standardi
● Šta je UX
● Istraživačke metode UX-a
● Styleguide
● Persone
● Wireframe
● Protototip

Aleksandrinu prezentaciju možete videti ovde: https://speakerdeck.com/webbootcamp/aleksandra-ninkovic-osnovni-principi-ui-a-i-ux-a

Day:

8

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents