Zarządzanie kodem i zmianami w SQL Server

Play Zarządzanie kodem i zmianami w SQL Server
Sign in to queue

Description

Zarządzanie kodem i zmianami w bazie SQL Server tak by administrator żył w pokoju z deweloperem. Jako przypadek szczególny procesu DevOps.

Day:

1

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents