DevDayKyiv

DevDayKyiv
18 episodes

13 Speakers:

 • Nick Landry
  Nick Landry
 • Nikola Metulev
  Nikola Metulev
 • Alan Mendelevich
  Alan Mendelevich
 • Andriy Ivashentsev
  Andriy Ivashentsev
 • Anton Moldovan
  Anton Moldovan
 • Dmitry Nikonov
  Dmitry Nikonov
 • Georgiy Mogelashvili
  Georgiy Mogelashvili
 • Larry Lieberman
  Larry Lieberman
 • Laurent Ellerbach
  Laurent Ellerbach
 • Olanovskiy Dmitriy
  Olanovskiy Dmitriy

List of Episodes