Spatial Features in SQL Server "Denali" en het Gebruik ervan in Silverlight

Play Spatial Features in SQL Server "Denali" en het Gebruik ervan in Silverlight
Sign in to queue

Description

Bekeken zal worden hoe een Spatial dataset uit SQL Server "Denali" via het Entity Framework 4 en WCF RIA Services efficient te serveren valt voor een Silverlight applicatie.

Day:

1

Level:

300

Code:

Devdays039

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents