De fluent api heeft een overloaded ToTable waarin de schemaname kan worden meegegeven zodat je kunt afwijken van het standaard dbo

ToTable("Customers", "hrm")