Introductie Entity Framework Code First

Sign in to queue

The Discussion

  • User profile image
    MrBulldog

    De fluent api heeft een overloaded ToTable waarin de schemaname kan worden meegegeven zodat je kunt afwijken van het standaard dbo

    ToTable("Customers", "hrm")

Add Your 2 Cents