En pragmatisk tilgang til udvikling af services baseret på Windows Communication Foundation (WCF)

Play En pragmatisk tilgang til udvikling af services baseret på Windows Communication Foundation (WCF)
Sign in to queue

Description

RESTful services er på det seneste blevet ganske populære. En del af en RESTful tilgang er at bygge direkte på HTTP protokollen (HTTP verber, HTTP headers etc.). Dette foredrag vil præsentere en næsten modsat tilgang til udvikling af rige services: En tilgang der protokoluafhængigt understøtter authentication, validering, logning, multitenancy etc. Baseret på .NETs Windows Communication Foundation (WCF) som kommunikationsteknologi udvikles services, så de virker lige så godt med SOAP som med simpel XML og JSON serialisering over HTTP såvel som over andre transportprotokoller. Al funktionaliteten af de udviklede services kan endvidere udnyttes fuldt ud ved hjælp af simple .NET metodekald.

Dette indlæg vil beskrive en pragmatisk tilgang til udvikling, kald og test af services. Tilgangen har med variationer været benyttet i så forskellige domæner som blandt andet et arbejdspladsvurderingssystem, en golfportal og et pensionssystem.

Henrik Lykke Nielsen har stor erfaring fra en lang række forskellige typer softwareudviklingsprojekter, hvor han har arbejdet som udvikler, softwarearkitekt, projektleder, mentor, underviser så vel som rådgivende konsulent. Siden år 2000 har han arbejdet med .NET platformen, hvor hans interesser har kredset omkring blandt andet softwarearkitektur, web services, komponentbaserede frameworks, genbrug og best practice for softwareudvikling.

Formål: WCF and scalable architectures.

Tag:

Developer

Day:

3

Level:

300

Track:

Developer

Code:

DE302

Room:

Sal 3

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents