Social segmentering – hvorfor kun lytte på sociale medier?

Sign in to queue

Description

Hvordan kan virksomheder eller organisationer udnytte signaler fra de sociale medier til at blive mere målrettede overfor eksisterende kunder og til at identificere nye?

 

Microsoft Social Listening kan understøtte f.eks. Brand Management og Product Management med sine analytiske og statistiske funktioner.

 

I denne session viser vi hvordan du kan gå et skridt videre og 1) track'e social adfærd helt ned til den enkelte person, og 2) automatisere segmentering og oprettelse af leads/cases til understøttelse af effektive markedsførings- og CRM-processer. Eksempler på dette kan være markedsføring, op- og krydssalg eller udvalgte funktioner i kundeservice.

 

Vi viser en unik løsning "Automatiseret Social Profiling" bygget på Microsoft Social Listening, Windows Azure, og Microsoft Dynamics CRM. Eksempler på anvendelse kunne være:

  • Detailkæder der vil sende tilbud ud, baseret på positive posts omkring produkter
  • Teleselskaber der vil stoppe kundeflugt med et "bedre tilbud" til kunder der udtrykker en negativ holdning til deres brand eller et produkt
  • Forsikringsselskaber der ønsker øgede krydssalgsmuligheder ved at kunne segmentere på kunders posts om deres bil, bolig, børn, rejsevaner

Sportsklubber der vil identificere nye fans og adressere eksisterende fans ud fra disses hyppige og positive posts om fx deres favoritspiller.

Denne session giver deltagerne mulighed for at:

  • kunne identificere muligheder for at gå fra analyse til engagement på sociale medier
  • forstå og positionere produkter og løsninger fra Microsoft på dette felt
  • skabe værdi for min virksomhed eller mine kunder ved at diskutere perspektiver, muligheder og løsninger inden for dette felt

Day:

2

Level:

200

Code:

CRM2001

Room:

Sal 13

The Discussion

Add Your 2 Cents