Jak Operations Management Suite pomoże Tobie w zarządzaniu środowiskiem hybrydowym

Play Jak Operations Management Suite pomoże Tobie w zarządzaniu środowiskiem hybrydowym
Sign in to queue

Description

Dlaczego monitorowanie środowisk hybrydowych jest wyjątkowo ważne? Gdyż dostępność do tych środowisk ma decydujący wpływ na serwisy biznesowe w dwóch bytach on-prem i cloud. Czy można za pomocą jednego narzędzia monitować, weryfikować wykonywane backupy, analizować zebrane dane, automatyzować reakcje na zaistniałe wystąpienia, łączyć z innymi narzędziem on-prem jak np. SCOM i najważniejsze monitorować środowiska cloud-owe, wizualizować zebrane dane itd.? Można by było wymieniać bardzo długo wszystkie możliwości tego produktu jednak o jaki produktu chodzi? Mowa jest o Azure Log Analytics, który jest częścią Operations Management Suite. Produkt ten, poza wcześniej wymienionymi możliwościami, z każdym dniem jest bardzo dynamicznie rozwijany, poszerzając wachlarz swoich funkcjonalności.

Day:

1

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents