ELK - zapanuj nad logami

Play ELK - zapanuj nad logami
Sign in to queue

Description

Logi są jednym z ważniejszych elementów aplikacji żyjącej w świecie produkcyjnym. Pomagają w wykrywaniu błędów oraz w eliminowaniu ich przyczyny. Niestety, często analiza logów bywa utrudniona. Należy posiadać ich kopię lub bezpośredni dostęp do serwera produkcyjnego, gdyż czasem znajdują się one w kilku różnych lokalizacjach, lub są po prostu za duże, aby wygodnie je przejrzeć. Podczas prezentacji Adrian opowiada o ELK stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Elastic Beats oraz przedstawia sposób na monitorowanie logów całego ekosystemu aplikacji w jednym miejscu.

Tag:

developer

Day:

1

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents