Lepsze testy

Play Lepsze testy
Sign in to queue

Description

Jaka jest definicja dobrego produktu? Co świadczy o jego wysokiej jakości? Wszystko zależy od punktu widzenia konkretnego interesariusza. Zespół programistów, oprócz sukcesu biznesowego, oczekuje przede wszystkim dobrej jakości kodu. Kodu modularnego, z przemyślaną architekturą, stosującego się do najlepszych praktyk, pełnego dobrej jakości testów, zapewniających wysokie pokrycie. Prezentacja Bartosza dotyczy właśnie tego ostatniego aspektu jakości kodu. Odpowiada na pytania takie jak: co zrobić by testy były dobrej jakości, co definiuje dobry test jednostkowy, jakie najczęściej błędy popełniamy przy implementacji testów oraz jak można uchronić się przed antywzorcami i "zapaszkami", aby testy dostarczały jak największą wartość?

Słuchacze prezentacji będą w stanie lepiej zdiagnozować stan swoich testów jednostkowych i usprawnić je tak, aby nigdy więcej żaden programista nie odczuwał strachu przed ich implementacją. 

Tag:

Testing

Day:

1

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents