Business Continuity and Disaster Recovery w serwisie baz danych

Play Business Continuity and Disaster Recovery w serwisie baz danych
Sign in to queue

Description

Istotą serwisu baz danych jest zapewnienie ciągłego dostępu do informacji. Dostęp każdorazowo musi zostać wyskalowany pod oczekiwania ze strony jednostek biznesowych. Jednocześnie założyć należy, możliwość zmaterializowania się ryzyka awarii, to winno być wkalkulowane w codzienne operacje.

W trakcie sesji zaprezentowany zostanie proces tworzenia planu przywracania systemu oraz aspekty z nim powiązane. Oprócz wspominanego procesu omówione zostaną kwestie komunikacji oraz zarządzania w sytuacji kryzysowej. Całość podsumowana zostanie poprzez analizę realnych awarii.

Day:

1

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents