Clustered ColumnStore Index in SQL Server 2016

Play Clustered ColumnStore Index in SQL Server 2016
Sign in to queue

Description

Możliwość aktualizowania danych zapisanych w indeksach kolumnowych serwera SQL Server 2016 otwiera zupełnie nowe możliwości w obszarze hurtowni danych. Przede wszystkim umożliwia wielokrotnie zmniejszenie rozmiaru danych (dzięki o rząd wielkości wydajniejszej kompresji niż w przypadku danych zapisywanych wierszowo) i nawet 50-cio krotne skrócenie czasu wykonywania zapytań (między innymi dzięki mechanizmowi przetwarzania blokowego). Zapraszam na sesję poświęconą wewnętrznym mechanizmom budowy i działania indeksu kolumnowego.

Tag:

sql server

Day:

1

Level:

400

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents