The Query Store and Query Tuning in SQL 2016

Play The Query Store and Query Tuning in SQL 2016
Sign in to queue

Description

Dotychczas optymalizacja zapytań w kolejnych wersjach serwera SQL Server mniej lub bardziej przypominała metody stosowane w poprzednich wersjach. SQL Server 2016 zmienia tą sytuację wprowadzając szereg nowych funkcji i metod, mających bezpośredni wpływ na proces optymalizacja. Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie Query Store. W trakcie sesji sprawdzimy jak działa Query Store i jak używać go do rozwiazywania problemów wydajnościowych. Praktyczne umiejętności wyniesione z tej sesji pozwolą Wam samodzielnie optymalizować serwery SQL Server 2016 oraz bazy danych Azure SQL DB.

Tag:

sql server

Day:

1

Level:

300

Embed

Download

Download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents