Czy DBA może odnaleźć się w świecie DevOps?

Play Czy DBA może odnaleźć się w świecie DevOps?
Sign in to queue

Description

Obowiązki dzisiejszego DBA to zadania typowo operacyjne. Natomiast świat IT coraz bardziej zmierza w agilowe zarządzanie procesem wytwórczym i utrzymaniowym oprogramowania. Na końcu są jednak bazy danych, które te dane aplikacji przechowują. Bazy danych, które też muszą być zmieniane względem zmian w oprogramowaniu. Czy w świecie administratorów bazodanowych da radę czerpać wzorce ze świata DevOps i korzystać z takich praktyk jak Continuous Integration / Continuous Deployment, Infrastructure as Code, Release Management? Da! Sesja pokaże, jak podejść do tego tematu "zwinnie" 😉

Day:

1

Level:

300

Embed

Download

Right click to download this episode

The Discussion

Add Your 2 Cents